Stöd till målsägande, vittne eller anhörig i domstol.

Kontakta ett vittnesstöd om du har:

  • Frågor inför kommande rättegång
  • Vill du vänta i avskilt väntrum
  • Vill du komma till tingsrätten innan din rättegång, se lokalerna, träffa ett vittnesstöd, eller på en rättegång
  • Information om vilka som är med under en rättegångsförhandling och hur förhandlingen går till
  • Vill du boka ett vittnesstöd som är med under din rättegång

Vad gör ett vittnesstöd?

Vittnesstöden arbetar med att finnas till som medmänniska för brottsoffer och vittnen och anhöriga inför, under och efter rättegången i domstolen. Vittnesstödet ser till att den som ska vittna känner sig trygg och finns med som moraliskt stöd för den som vill. Vittnesstödet informerar om hur rättegången går till, vem som sitter var, hur man gör med skadestånd och andra ersättningar med mera. Vittnesstöd erbjuds fortlöpande utbildning, handledning och har tystnadslöfte.