0704-94 68 75

Huvudrubriker

Vill du bli volontär?

Vill du vara en viktig del av ett större sammanhang, fokuserat på att förmedla medkänsla och erbjuda stöd, som samtidigt ger dig värdefull kompetens för ditt yrkesliv och personlig utveckling i ditt privatliv?

Då kanske ett volontärt uppdrag som stödperson eller vittnesstöd inom Brottsofferjouren är något för dig!

Stödpersoner och vittnesstöd finns till för brottsoffer

Den som drabbats av brott, exempelvis rån, misshandel, våldtäkt eller hot om våld behöver hjälp och tid att bearbeta vad som hänt. Ofta upplever den drabbade att han eller hon förlorat kontrollen över sitt liv. Då kan det vara särskilt viktigt med en erfaren samtalspartner som kan ge råd och stöd. Stödpersonerna lyssnar och bekräftar den drabbade. Om det behövs kan brottsoffret få stöd vid kontakter med hjälpinstanser som kan ge till exempel psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt understöd.

Det kan vara skönt att få hjälp med myndighetskontakter och bra att få information om rätten till skadestånd. Vittnesstöd finns till hands vid rättegångar, och ger stöd och vägledning under brottmålsprocessen. Både stödpersoner och vittnesstöd har tystnadslöfte och ställer upp med den diskretion som är tillrådig.

En stödperson/vittnesstödjare är en person som

  • är psykiskt stabil
  • är en god lyssnare
  • kan ta emot och hantera brottsoffrets vrede, sorg, aggressivitet m.m.
  • har medkänsla och kan sätta gränser för att inte uppslukas av offrets lidande och svårigheter
  • har kunskap om samhällets resurser för brottsdrabbade personer
  • har tålamod och förmåga att möta människor från olika sociala, religiösa och etniska kulturer
  • förstår och respekterar tystnadslöfte

Vi ser gärna att våra stödpersoner har olika bakgrund och erfarenhet, det viktiga är att vara en bra medmänniska! Språkkunskaper utöver svenska och engelska är mycket meriterande. Du bör vara minst 20 år.

Vittnesstöd måste kunna engagera sig under dagtid, då det är då rättegångar genomförs, medan stödpersoner har större möjligheter att få vara mer flexibla då merparten av kontakten med brottsoffer sker per telefon.

Vad gör en stödperson?

Som stödperson på Brottsofferjouren arbetar Du ideellt med att ge medmänskligt stöd och hjälp till brottsoffer, vittnen och deras anhöriga ett par timmar i månaden. Stödpersonens uppgift är att ta kontakt med brottsutsatta för att lyssna och hjälpa dem att tala om sina upplevelser, känslor och eventuella bekymmer. Informera om rättsprocessen och möjlighet till ersättning. Ge stöd och information inför eller under polisanmälan, polisförhör och rättegång. Uppdraget som stödperson är både spännande, lärorikt och meriterande. Stödpersoner erbjuds fortlöpande utbildning och handledning.

Vad gör ett vittnesstöd?

Som vittnesstöd arbetar Du ideellt med att finnas till som medmänniska för brottsoffer och vittnen och anhöriga inför, under och efter rättegången i domstolen. Vittnesstödet ser till att den som ska vittna känner sig trygg och finns med som moraliskt stöd för den som vill. Vittnesstödet informerar om hur rättegången går till, vem som sitter var, hur man gör med skadestånd och andra ersättningar med mera. Vittnesstöd erbjuds fortlöpande utbildning och handledning.

Hur blir jag stödperson eller vittnesstöd?

Först och främst bokar vi in Dig för en intervju för att se att Du är rätt för uppdraget och att uppdraget är rätt för Dig. Om det fortfarande finns intresse kommer vi sedan att boka in Dig på en obligatorisk grundutbildning. Då kommer vi även att begära att Du begär ut ett utdrag från belastningsregistret för att visa att Du inte är straffad.

Grundutbildningen består av 30 föreläsningstimmar och hålls på kvällstid i Stockholm. För att bli godkänd krävs minst 75 % närvaro och därefter följer praktik med en erfaren stödperson/vittnesstöd.

Efter genomgången grundutbildning utfärdar Brottsofferjouren Sverige ett volontärbevis. Volontären får skriva under ett tystnadslöfte som gäller under den tid man är verksam och därefter. Volontärerna rapporterar löpande till samordnaren av jourverksamheten. Volontärerna erbjuds kontinuerlig handledning och fortbildning.

Det är viktigt att du som är intresserad känner dig beredd att engagera dig i vår verksamhet, vilket innebär att du är beredd att lägga ner minst 10 timmar i månaden (både på jourverksamheten och möten).

Vill du veta mer eller boka tid för intervju är du varmt välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan!Dina personuppgifter

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.