0704-94 68 75

Huvudrubriker

Straff

Vilket straff en gärningsperson får för brottet är beroende av många olika omständigheter. Det finns väldigt stränga regler om hur man bestämmer straffet och ett lindrigt straff betyder inte att domaren inte tror på den som blivit utsatt för brottet.

Generellt kan man säga att ju grövre eller råare ett brott anses vara ju strängare blir straffet. Det kan även finnas försvårande omständigheter som får betydelse. När straffet bestäms sker även en bedömning utifrån den dömdes livssituation och eventuellt tidigare brottslighet. Bland annat är återfall i liknande brottslighet en försvårande omständighet som kan leda till att straffet blir strängare.

De straff som finns är böter, fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, sluten ungdomsvård och överlämnande till särskild vård. Ett straff kan även kombineras med samhällstjänst och kontraktsvård.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.