0704-94 68 75

Huvudrubriker

Skadestånd

Skadestånd eller brottskadeersättning är ekonomisk kompensation som utsatta för brott kan ha rätt till.

Målsägandebiträdet eller åklagaren hjälper Dig med att framställa Ditt skadeståndsanspråk när det är dags för rättegång. De vet vad man kan begära och för vad. Det är inget Du själv behöver ta reda på eller kunna.

Om en person blir dömd för ett brott så brukar de också bli skyldiga att betala ett skadesstånd till den som blivit utsatt. Det är alltid gärningspersonen som ska betala skadeståndet. Ibland när det inte är möjligt kan det finnas andra sätt att få ut sina pengar.

Här följer en genomgång av de olika stegen till ersättning.

1. När domen vunnit laga kraft kan gärningspersonen betala skadeståndet spontant. Annars sänds domen till Kronofogdemyndigheten som, om brottsoffret begär det, driver in skadeståndet. Detta kan ta lite tid.

Ofta saknar dock gärningsmannen tillgångar. Eftersom det kan vara orimligt att behöva vänta på att den ekonomiska situationen för den dömde gärningspersonen ska lösa sig så kan man få ett beslut från Kronofogdemyndigheten om att det inte finns några pengar eller saker att utmäta. Detta beslut kan man sedan använda sig av för att be staten om hjälp att få ut pengarna.

2. Brottsoffret ska kontrollera om det finns en försäkring som täcker skadan. Ibland betalar försäkringsbolaget bara ut delar av de krav brottsoffret har. Helst ska brottsoffret redan vid polisanmälan anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. Ofta måste brottsoffret stå för en viss självrisk. Har brottet skett på arbetstid och arbetsgivaren har en gruppförsäkran via AFA kan denna falla ut.

3. Upp till tre år efter brottet eller det att polisutredning lagts ned eller dom fallit kan brottsoffret ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Det kan man bara göra om man inte har fått sitt skadestånd på något annat sätt eller någon annanstans ifrån. Om det finns en dom måste man ha fått ett beslut från Kronofogdemyndigheten om att det inte finns några pengar att hämta, åtminstone just nu hos gärningspersonen. Det är då staten hjälper till. 

Man kan söka både för personskada, ekonomisk förlust och kränkningsersättning. I vissa fall kan man söka ersättning även om polisutredningen lagts ned för att man inte kunnat hitta någon misstänkt för brottet. 

Ansökan görs på en särskild blankett som finns på Brottsoffermyndighetens hemsida. En ansökan kan även göras elektroniskt om man har en e-legitimation.

Du hittar ansökningsblanketterna här.

Om Du behöver hjälp med anssökan hjälper vi på Brottsofferjouren gärna till.

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.