0704-94 68 75

Huvudrubriker

Förundersökning

När polis eller åklagare har beslutat att inleda förundersökning är det oftast åklagaren som ger direktiv till polisen om vad som ska göras. Polisen får då i uppgift att utreda om ett brott har skett och i så fall vilket brott som har skett.

Under förundersökningen försöker polisen samla in bevis t.ex. genom att förhöra den misstänkte, den som blivit utsatt s.k. målsäganden, och vittnen. Har målsäganden blivit skadad i samband med brottet är det bra om det dokumenteras hos en läkare.

Som brottsoffer kan du ha rätt att få ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är oftast en advokat bara för Din skull som hjälper Dig under förundersökningen för att Du ska få rätt skadestånd om det blir rättegång. Du betalar ingenting för det.

Målsägande har rätt till ersättning för utgifter i samband med förundersökningen. Det kan vara fråga om utgifter som till exempel resor eller förlorad arbetsinkomst. Polisen har skyldighet att informera om möjlighet att få sådan ersättning. Målsägande måste själv begära ersättning inom två veckor från förhörstillfället.

Den som har språksvårigheter eller allvarlig hörsel- eller talskada har rätt till gratis biträde av tolk.

När förundersökningen är avslutad sammanställs alla uppgifter i ett förundersökningsprotokoll som ges till åklagaren. Pågående förundersökning är sekretessbelagd för alla parter, även målsägande. Först när undersökningen är avslutad har målsägande rätt till en kopia av förundersökningsprotokollet.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.