0704-94 68 75

Huvudrubriker

Dom

Dom meddelas efter överläggning mellan domare och nämndemän. I domen framgår om den misstänkte fälls, vad för straff denne då får och om brottsoffret får skadestånd. Kanske frias den misstänkte.

I Sverige har vi något som heter offentlighetsprincipen. Detta betyder att så fort domen har kommit så är den offentlig d.v.s. vem som helst har rätt att få läsa vad som står i domen. 

Domen kan överklagas inom 3 veckor. Det kallas att domen vinner laga kraft.

Det finns en rad olika straff eller påföljder som det kallas för inom juridiken. Det kan vara allt från ett bötesstraff till ett långvarigt frihetsberövande. Naturligtvis beror påföljden på vilket brott den dömde gjort sig skyldig till och rätten bedömer också straffvärdet på ett brott. 

För den som är missnöjd med tingsrättens dom finns följande alternativ: Domen kan oftast överklagas till hovrätten. Både den som dömts och åklagaren kan överklaga en tingsrättsdom till hovrätt.

Prövningstillstånd

För att hovrätten ska titta på saken igen behövs prövningstillstånd. Att det behövs prövingstillstånd betyder att man måste ha tillräckligt starka skäl för att saken ska prövas en gång till. Det kan vara att domstolen gjort fel eller att det tillkommit nya bevis som gör att det finns anledning att tro att tingsrätten skulle ha fattat ett annat beslut om de visste om det.

Om hovrätten har tagit upp målet och man ändå inte är nöjd kan man överklaga till Högsta domstolen inom tre veckor. Även här behövs prövningstillstånd men det är väldigt sällan som man får det.

Laga kraft

Om ingen överklagar domen vinner den laga kraft. Det betyder att domen står fast och inget kommer ändra den vilket betyder att domen kan verkställas d.v.s. om den tilltalade dömts till ett fängelsestraff så ska personen sättas i fängelse och betala skadeståndet.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.