0704-94 68 75

Huvudrubriker

Åtal

Åklagaren beslutar utifrån förundersökningsprotokollet om åtal ska väckas. Polis eller åklagare ska i så fall också fråga om målsägande har något skadeståndsanspråk.

Åklagaren ska arbeta utifrån objektivitetsprincipen. Det innebär att åklagaren ska ta hänsyn till omständigheter som talar både för och emot den misstänktes skuld.

Åklagaren beslutar alltså om åtal ska väckas eller läggas ned. Åtal läggs kanske ned på grund av brist på bevis eller med tanke på gärningsmannens låga ålder eller någon annan omständighet. Om åtal väcks innebär det att det blir en rättegång i tingsrätten.

Att väcka åtal

Om åklagaren anser att bevisningen räcker sänder åklagaren in en stämningsansökan till tingsrätten och det är det som kallas att åklagagaren väcker åtal. I stämningsansökan beskrivs kortfattat vad som har hänt och vilka bevis man har för att den misstänkte ska anses ha begått ett brott. Bevisen kan vara vittnesförhör, rättsintyg eller annan teknisk bevisning som hjälper till att styrka åtalet. Som målsägande får Du också information om att åtal har väckts och att det kommer att bli en rättegång.

Om åtal inte väcks

Om åklagaren kommer fram till att det inte finns tillräckligt med bevis kan åklagaren besluta att inte väcka åtal. 

När en målsägande får besked om att åtal inte kommer att väckas eller att förundersökningen läggs ned kan det kännas som att åklagaren inte tror på en. Det är då viktigt att komma ihåg att en nedlagd förundersökning alltid kan tas upp igen om det skulle dyka upp nya eller fler bevis eller omständigheter. Det är bättre att lägga ned en förundersökning än att väcka åtal med svaga bevis som kanske leder till att en skyldig person frikänns helt. Om åtal inte väcks kvarstår möjligheten att väcka åtal den dag det finns nya bevis som är tillräckliga för att det ska finnas en rimlig tro om att åtal leder till fällande dom.

I vissa fall kan målsäganden tycka att bevisen är tillräckliga även om åklagaren inte tycker det. Målsägande kanske anser att åklagaren borde väcka åtal på de grunder som finns. Målsäganden kan då begära att åklagaren omprövar sitt beslut. Om åklagaren ändrar sig kan målsäganden begära att beslutet överprövas av en annan åklagare. En överprövning kan leda till att den åklagare som granskar ärendet på nytt kommer fram till att åtal ska väckas på det underlag som finns.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.