0704-94 68 75

Huvudrubriker

Vanliga behov för den som utsatts för brott

Den som utsatts för brott behöver ofta få tid och plats att berätta om sin situation. Bli sedd, hörd och trodd. Den som möter ett brottsoffer bör erbjuda tid och en ostörd plats för att möta brottsoffret och aktivt lyssna och visa medkänsla.

Den som drabbats av ett brott behöver ofta formulera vad som hänt för att själv förstå det. Utifrån omvärldens reaktioner kan den som utsatts förstå och på sikt hantera vad som hänt.

Den som utsatts för brott behöver ofta först förstå vad son hände konkret för att därefter förmå sig till att hantera sina känslor och tankar.

Den som drabbats av brott behöver inledningsvis ofta ta till olika överlevnadsstrategier. Det kan handla om att dra sig undan och bara stänga av allt runt omkring. En kort period kan detta vara nödvändigt för att sedan mäkta med att inse vad som hänt.

Många människor som utsatts för brott skuldbelägger sig själva. Det är naturligtvis aldrig den som utsatts fel. Men sådana här ångerfulla resonemang som att ”jag borde ha gått en annan väg” eller ”Om jag går en annan väg behöver det inte hända igen”, är vanliga och även ett sätt för den utsatte att försöka återta kontrollen över sitt liv. Inledningsvis kan den som utsatts för ett trauma alltså behöva olika tillvägagångssätt för att förmå ta sig vidare. På sikt kan den som drabbats komma vidare och då inte längre behöva överlevnadsstrategierna. Kort sagt behöver den som drabbats av brott få tid på sig att reagera och hantera situationen. Det finns inga rätt eller fel.

Vad vi på Brottsofferjouren gör

På sikt kanske inte familj, vänner och arbetskamrater kan ge den uppmärksamhet och stöd som den brottsdrabbade behöver. Det är ofta bra att få tala med någon som klarar av att lyssna på den utsattes villkor. Det kan en volontär, en medmänniska från till exempel Brottsofferjouren hjälpa till med. Vi lyssnar, bekräftar och ställer upp på den utsattes villkor och berättelse den tid det behövs. Vi uppmuntrar att den som utsatts återtar vardagliga rutiner. Vi kan även berätta om krisförloppet och hur vägen till att gå vidare kan te sig.

Vi kan även hjälpa till med praktiska bekymmer som uppkommer. Vi kan hjälpa vidare till andra hjälpinstanser och se till att brottsoffret tar kontakterna och får råd och vägledning under hela processen. 

Informationsbehovet ska inte underskattas. Den som drabbats av brott har ofta tappat kontrollen över sin livssituation och kastas inte sällan in i ännu en okänd situation; rättsprocessen. Då kan det vara skönt att en utomstående ser till att den information man får är begriplig och kontinuerlig och hjälper till att klara ut begreppen. Brottsofferjourernas stödpersoner och vittnesstöd ägnar stor del av sin tid åt att informera, förklara och se till att ta reda på olika information som är behövlig för den utsatte.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.