0704-94 68 75

Huvudrubriker

Brottsoffer

Att ha ställning som brottsoffer ger en rad rättigheter; tillgång till rättvisa, stöd och ekonomisk kompensation.

FN har definierat vilka som är brottsoffer. Brottsoffer är den som utsatts för brott. Med utsatt för brott menas den som blivit direkt utsatt för brottet och det är ofta den personen som också gör polisanmälan (s.k. målsägande) men även vittnen, anhöriga och människor som sökt förhindra brott är att betrakta som offer för brott, brottsoffer.

Den som omfattas av FNs definition av brottsoffer kan ställa krav på att få sina rättigheter tillgodosedda. Definitionen i sin helhet återfinns i FN:s deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk från år 1985.

Det är viktigt att komma ihåg att en person som faller in under definitionen av ett brottsoffer inte förväntas vara eller reagera på något särskilt sätt. Personen behöver inte heller själv se sig, identifiera sig eller uppleva sig vara ett offer för att ha rätt till att få sina rättigheter tillgodosedda.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.