Vill du bli volontär?

Vill du vara en viktig del av ett större sammanhang, fokuserat på att förmedla medkänsla och erbjuda stöd, som samtidigt ger dig värdefull kompetens för ditt yrkesliv och personlig utveckling?

Då kanske ett volontärt uppdrag som stödperson eller vittnesstöd inom Brottsofferjouren är något för dig!

Stödpersoner och vittnesstöd finns till för brottsoffer

Den som drabbats av brott kan behöva hjälp och tid att bearbeta vad som hänt. Ofta upplever den drabbade att hen har förlorat kontrollen över sitt liv. Då kan det vara särskilt viktigt med en erfaren samtalspartner som kan ge råd och stöd. Stödpersonerna lyssnar och bekräftar den drabbade. Om det behövs kan brottsoffret få stöd vid kontakter med hjälpinstanser som kan ge till exempel psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt understöd.

Det kan vara skönt att få hjälp med myndighetskontakter och bra att få information om rätten till skadestånd. Vittnesstöd finns till hands vid rättegångar, och ger stöd och vägledning under brottmålsprocessen. Både stödpersoner och vittnesstöd har tystnadslöfte och ställer upp med den diskretion som är tillrådig.

En stödperson/vittnesstödjare är en person som

  • är stabil
  • är en god lyssnare
  • kan ta emot och hantera brottsoffrets känslor såsom vrede, sorg, aggressivitet
  • har medkänsla och kan sätta gränser för att inte uppslukas av offrets lidande och svårigheter
  • har kunskap om samhällets resurser för brottsdrabbade personer
  • har tålamod och förmåga att möta människor från olika sociala, religiösa och etniska kulturer
  • förstår och respekterar tystnadslöfte

Vi ser gärna att våra stödpersoner har olika bakgrund och erfarenhet, det viktiga är att vara en bra medmänniska! Språkkunskaper utöver svenska och engelska är mycket meriterande. Du bör vara minst 20 år.

Vittnesstöd måste kunna engagera sig under dagtid, då det är då rättegångar genomförs, medan stödpersoner har större möjligheter att få vara mer flexibla då merparten av kontakten med brottsoffer sker per telefon.

Hur blir jag stödperson eller vittnesstöd?

Först och främst bokar vi in dig för en intervju för att se att du är rätt för uppdraget och att uppdraget är rätt för dig. Om det fortfarande finns intresse kommer vi sedan att boka in dig på en obligatorisk grundutbildning. Då kommer vi även att kräva att du begär ut ett utdrag från belastningsregistret för att visa att du inte är straffad för något olämpligt.

Grundutbildningen består av 30 föreläsningstimmar och hålls på kvällstid i Stockholm eller på distans. För att bli godkänd krävs minst 75 procent närvaro och därefter följer praktik med en erfaren stödperson/vittnesstöd.

Efter genomgången grundutbildning utfärdar Brottsofferjouren Sverige ett volontärbevis. Volontären får skriva under ett tystnadslöfte som gäller under den tid man är verksam och därefter. Volontärerna rapporterar löpande till samordnaren av jourverksamheten. Volontärerna erbjuds kontinuerlig handledning och fortbildning.

Det är viktigt att du som är intresserad känner dig beredd att engagera dig i vår verksamhet, vilket innebär att du är beredd att lägga ner minst 10 timmar i månaden (både på jourverksamheten och möten).

Vill du veta mer eller boka tid för intervju är du varmt välkommen att kontakta oss!